Menu:

  

 

 

 

 

 

 

 

Název projektu: KATASTROFY ANEB JAK PŘEŽÍT

Tým číslo 3
Naše téma: Světová válka s jaderným útokem na území Evropy či Blízkého východu a následným spadem
 

Tyto stránky se zabývají problematikou globálního válečného konfliktu, který by svým rozsahem ohrozil celý svět, tedy i Evropu a území našeho státu. Z rozsáhlé řady problémů a rizik, které by byly spojeny s krizí takového významu jsme se na úvod zaměřili na otázku krytů. A to sice na území České republiky, zejména pak Prahy. Kolik jich vlastně je? V jakém jsou stavu? Kdo se o ně stará? Měli bychom vůbec šanci přežít případný jaderný útok? To je jen několik z mnoha otázek na které bychom chtěli dát postupně na tomto webu odpověď.
 

V současnosti zde kromě informací o našem týmu naleznete také naši marketingovou studii, v níž jsme se pokusili vyhodnotit komerční potenciál našeho tématu. Zejména potom doporučujeme první dva články, a to sice profil instituce zabývající se péčí o kryty a portrét člověka, jenž patří k největším odborníkům v této oblasti a již několik let spravuje právě pražské kryty. Stránky jsme dále obohatili o několik zajímavých doplňujících materiálů a odkazy na stránky zabývající se touto problematikou. Nejaktuálněji jsme náš web doplnili o studii, jenž komplexně shrnuje zdejší problematiku.


Zároveň bychom chtěli upozornit, že naše práce je součástí širšího projektu, který zpracovávají studenti I. ročníku naší školy. Každý tým se zaměřil na nějaké nebezpečí, jež nás obklopuje a pokusil se vypátrat a popsat problémy, příčiny problémů a rady, jež by v konkrétním případě realizace krizové situace čtenáři mohly pomoci. Seznam všech studentských týmů, jejich témata, odkazy na jejich články, a zároveň i odborné hodnocení  naleznete zde. Na závěr pak uvádíme odkaz na stránky autora a koordinátora tohoto projektu MgA. Ivana Vágnera.

 

 
  Název periodika:
  Šéfredaktor:
  Redaktor:
  Grafik:

 
Kontakt:
 
Poslední aktualizace:
  ZLO
 
Ondřej Beneš
  Luděk Marhoul
  Zuzana Veselá
 
zlo_2004@email.cz
  18. 4. 2004